“Snusforskning” i Sverige, oredlighet “in extremis”?

Systemiskt redlighetsbekymmer inom svensk Tobaksforskning sedan 1980 / WHO FCTC COP 7 14-16 Nov 2016

Bästa Herrar XXX, YYY och ZZZ,

Jag heter Atakan Erik Befrits och skriver till Er med anledning av den alldeles utmärkta artikeln i Dagens Nyheter. Det var otroligt uppfriskande och glädjande att uttalat få läsa att allvarliga forskningsproblem kan bestå i annat än rent tekniskt fusk.
Får jag vördsamt be er om 20 minuter av er tid att läsa nedan, flera hundra miljoner förtida dödsfall av rökning kan kanske undvikas, Tack!
“Vetenskaplig oredlighet innefattar handlingar eller underlåtelser i samband med forskning, vilka leder till falska eller förvrängda forskningsresultat eller ger vilseledande uppgifter om en persons insats i forskningen. För ansvar krävs att den vetenskapliga oredligheten begåtts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.” (Förslag från VR till ny skrivning)
Jag arbetar internationellt med “Tobacco Harm Reduction”.
”THR” har i form av snus i Sverige och e-cigaretter i EU och USA, visat sig väsentligen snabbare och effektivare alternativ bort från cigarettrökning än samtliga övriga interventioner sammantagna. Inte heller är de på något vis ”mutually exclusive”, och utan negativa ”gateway” effekter, tvärtom.
Då dessa cigarett-interventioner är helt separata från Public Health, och helt utan direkt kostnad för samhället (positivt skattenetto), kan man fråga sig om det överhuvud taget är etiskt försvarbart att ”Public Health” aktivt med näbbar, klor och direkta lögner motverkar förespråkande av interventionen?
Sveriges 300,000 snusande före detta rökare torde generera en samhällsbesparing på 3,600 färre dödsfall per år och 9 miljarder SEK i minskade kostnader. (Sveriges 1 miljon resterande rökare beräknas kosta 30 Miljarder per år).
Att hävda, eller ens låta påskina att dessa 300,000, eller ens en försvarlig del av dessa 300,000, vore helt rökfria om snus inte funnits, är naivt och rimligen bedrägligt och oetiskt.
Allvarliga skador av snus hos de ca 700,000 exklusiva snusare i Sverige har heller inte kunnat beläggas eller identifieras i klinisk verksamhet på över 150 år.
Sverige är det enda landet globalt där tydliga risk och hälsoekonomisk kalkyler kan göras med över 100 år av data, eller brist på data, beroende på hur man ser det, Sverige har alltså ett helt unikt ansvar, ett ansvar vi underlåtit att reflektera övergripande kring i över 30 år.
Problematiken är otroligt enkel:
  • Byte från cigaretter till snus ger helt tveklöst en riskminskning på 98% per uppmätt enhet (ej möjlig att skilja från rökslut/rökminskning)
  • Snusanvändning som separat företeelse ger en risk för skada/förtida död som är maximalt 2% av den som rökning hade medfört (ej mätbar)
  • Public Health England har som spjutspetsorgan tydligt vägt risken med e-cigarett till maximalt 5% av risken med rökning
  • Sverige har en officiell linje (2016 lagstadgad då KI vägrar lämna data) att snus är vetenskapligt bevisat farligt (har biverkningar?) och därmed absolut inte får användas för att uppnå sk ”Harm Reduction”, trots att 12,000 svenskar dör av rökning och statistiskt sett 0 svenskar dör av snus
  • Problemet är inte i Sverige där alla vet att det ljugs om snus, problemet är internationellt där folkhälsomyndigheter tar informationen från Svenska myndigheter som ”gold standard” och agerar på den givna informationen
  • Nationalekonomiska institutioner och HUI har sedan mer än 30 år färdiga beräkningar som visar att snus har i praktiken noll hälsoeffekt för aldrigrökare och samma effekt för rökare som totalt rökstopp. Punkt.
  • Ingen offentlig hälsoekonomisk beräkning/uppskattning har någonsin genomförts. Ej Socialstyrelsen, Ej Folkhälsomyndigheten, Ej TLV, Ej SBU och Ej inom hälsoekonomi från KI – av uttalat politiska skäl, det finns ingen orsak att räkna på vad vi bestämt att vi inte skall erkänna som ett alternativ. “Policy based evidence making” alltså.
Orsaken att jag skriver till Er denna Lördagsmorgon är att jag söker råd, dåd och stöd för hur att åstadkomma en visselblåsarsituation som kan ha möjlighet att påverka den nämnda globala konferensen i New Delhi i November 2016. Jag hoppas bidra till att en rimlighetsbild framkommer som kan till stor del undvika en till stor del undvikbar global folkhälsokatastrof.
Sverige kommer tveklöst (med stöd av frivilligorganisationer från USA), utan ändring, att återigen förstärka och meddela de länder där 80% av världens ca 1 miljard dagligrökare lever, och rökning fortfarande växer snabbt, att byte till lågriskprodukter är ett helt oacceptabelt och bevisat farligt alternativ till rökning.
 
En Svensk delegationen till WHO COP 6 i Moskva skrev 2014 på en deklaration som jämställer svenskt snus med indisk betelnöt och sudanesisk toombak, möjligen den enskilt mest oetiska handling som någon företagits utan att svenska forskare vågat larma om att proportioner helt saknas.
Årets konferens är tänkt att bli en slutstation för lågriskprodukter – de skall bort! Tanken är att endast cigaretter och farmaceutiska produkter (93% failure rate) skall finnas på marknaden, utöver psykosocialt stöd och denormalisering, till dess den siste rökaren har slutat eller avlidit.
Enligt WHO’s egna beräkningar kommer den föreslagna linjen inbegripa ca 1 miljard förtida dödsfall innan år 2100 av rökning, men att det samtidigt är den tveklöst bästa metoden och den enda metoden som över huvud taget är acceptabel.
 
En växande grupp internationella forskare som är oerhört kritiska till Sverige håller inte med om detta, och är övertygade om att en mer sanningsenlig ”forskningslägesangivelse” från Sverige har en reell potential att ändra det globala tobaksarbetet radikalt i positiv riktning.
Får jag vördsamt be om 15 minuter var av er tid till att snabbt skumma igenom följande brev. Ett till Folkhälsominister Maria Larsson från 2013 och ett till WHO Director General Margaret Chan från 2014. Brevet till Maria Larsson ledde till ett Regeringsbeslut som ålade KI, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att bland annat klart redovisa läget kring skador och kostnader av snus. De duckade helt snusfrågan (Då skadorna statistiskt är noll) och har ännu inte återkommit med någon gissning.
Härav är krissituationen inför COP 7 möjlig. Den hade den inte varit möjlig med siffran 95% från Public Health England i kombination med siffran +98% om snus från KI.
Klara besked från Sverige kan alltså leda till ett ”Nödstopp” kring harm reduction utan att påverka kampen mot rökning, dubbel vinst alltså.
Finns där något att göra?
För enkelhet i referenskontroll finns ett antal undertecknare till det öppna brevet till WHO listade nedan. Jag är alltså inte en ensam knäppskalle.
Stort tack på förhand och med vänliga hälsningar
Atakan Erik Befrits
Fristående Tobaksforskare
Global Forum on Nicotine
0046 764 156046
COI: Emottager ingen betalning eller ersättning för mitt arbete men stödjer den krävande principen om ”Harm Reduction” strategier så som uttalade i FCTC (Tobakskonventionen) Artikel 1 (Use of terms), punkten d:
 
(d) “tobacco control” means a range of supply, demand and harm reduction strategies that aim to improve the health of a population by eliminating or reducing their consumption of tobacco products and exposure to tobacco smoke;
 
Snus sänker risken/skadan av tobaksbruk med +98%. Sänker vikten konsumerad tobak med 50%. Sänker egen och annans ”exposure to tobacco smoke” med 100%, på vilket sätt passar det inte in i kategorin “harm reduction” kan man med fog fråga sig.

Signatories 26 May 2014

Dr Derek Yach

Former Executive Director, Non- Communicable Diseases
Former Head of Tobacco Free Initiative, World Health Organisation (1995-2004) 

Senior Vice President Vitality Group plc Director, Vitality Institute for Health Promotion

United States of America

Professor Dan Xiao

Director of Department Epidemiology WHO Collaborating Center for Tobacco or Health
Beijing Institute of Respiratory Medicine, Beijing Chao-Yang Hospital,
China

Professor Robert West

Professor of Health Psychology and Director of Tobacco Studies
Health Behaviour Research Centre, Department of Epidemiology & Public Health,

University College London United Kingdom

Professor David Abrams

Professor of Health Behavior and Society. The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Maryland. USA.
Professor of Oncology (adjunct). Georgetown University Medical Center, Lombardi Comprehensive Cancer Center. Washington DC.

United States of America

Professor Tony Axéll

Emeritus Professor Geriatric Dentistry Consultant in Oral Medicine
Sweden

Professor Pierre Bartsch

Respiratory physician, Faculty of Medicine University of Liège Belgium

Professor Linda Bauld

Professor of Health Policy
Director of the Institute for Social Marketing Deputy Director, UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies
University of Stirling
United Kingdom

Professor Ron Borland

Nigel Gray Distinguished Fellow in Cancer Prevention at Cancer Council Victoria Professorial Fellow School of Population Health and Department of Information Systems

University of Melbourne, Australia

Professor John Britton

Professor of Epidemiology;
Director, UK Centre for Tobacco & Alcohol Studies,
Faculty of Medicine & Health Sciences University of Nottingham,
United Kingdom

Associate Professor Chris Bullen

Director, National Institute for Health Innovation
School of Population Health, University of Auckland,

New Zealand

Professor Emeritus André Castonguay

Faculty of Pharmacy Université Laval, Quebec,
Canada.

Dr Lynne Dawkins

Senior Lecturer in Psychology, Co-ordinator: Drugs and Addictive Behaviours Research Group School of Psychology,

University of East London, United Kingdom

Professor Ernest Drucker

Professor Emeritus
Department of Family and Social Medicine, Montefiore Medical Center/Albert Einstein College of Medicine
Mailman School of Public Health
Columbia University
United States of America

Professor Jean François Etter

Associate Professor Institut de santé globale, Faculté de médecine, Université de Genève, Switzerland

Dr Karl Fagerström

President, Fagerström Consulting AB, Vaxholm,
Sweden

Dr Konstantinos Farsalinos

Researcher, Onassis Cardiac Surgery Center, Athens, Greece
Researcher, University Hospital Gathuisberg, Leuven,

Belgium

Professor Antoine Flahault

Directeur de l’Institut de Santé Globale Faculté de Médecine, Université de Genève, Suisse/ Institute of Global Health, University of Geneva, Switzerland Professor of Public Health at the Faculté de Médecine, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité,

France

Dr Coral Gartner

Senior Research Fellow
University of Queensland Centre for Clinical Research
The University of Queensland, Australia

Dr Guillermo González

Psychiatrist
Comisión de Rehabilitación en Enfermedad Mental Grave
Clínica San Miguel
Madrid,
Spain

Dr Nigel Gray

Member of Special Advisory Committee on Tobacco Regulation of the World Health Organization
Honorary Senior Associate

Cancer Council Victoria Australia

Professor Peter Hajek

Professor of Clinical Psychology and Director, Health and Lifestyle Research Unit
UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies

Wolfson Institute of Preventive Medicine, Barts and The London School of Medicine and Dentistry Queen Mary University of London,

United Kingdom

Professor Wayne Hall

Director and Inaugural Chair, Centre for Youth Substance Abuse Research University of Queensland
Australia

Professor John Hughes

Professor of Psychology, Psychiatry and Family Practice
University of Vermont
United States of America

Professor Martin Jarvis

Emeritus Professor of Health Psychology Department of Epidemiology & Public Health
University College London,

United Kingdom

Professor Didier Jayle

Professeur d’addictologie
Conservatoire National des Arts et Métiers Paris,
France

Dr Martin Juneau

Directeur, Direction de la Prévention Institut de Cardiologie de Montréal Professeur Titulaire de Clinique Faculté de Médecine,

Université de Montréal, Canada

Dr Michel Kazatchkine

Member of the Global Commission on Drug Policy
Senior fellow, Global Health Program, Graduate institute, Geneva,

Switzerland

Professor Demetrios Kouretas

School of Health Sciences and Vice Rector University of Thessaly,
Greece

Professor Lynn Kozlowski

Dean, School of Public Health and Health Professions,
Professor of Community Health and Health Behavior,

University at Buffalo,
State University of New York, United States of America

Professor Eva Králíková

Institute of Hygiene and Epidemiology Centre for Tobacco-Dependence
First Faculty of Medicine
Charles University in Prague and General University Hospital in Prague,

Czech Republic

Professor Michael Kunze

Head of the Institute for Social Medicine Medical University of Vienna,
Austria

Dr Murray Laugesen

Director
Health New Zealand, Lyttelton, Christchurch,
New Zealand

Dr Jacques Le Houezec

Consultant in Public Health, Tobacco dependence, Rennes,
France
Honorary Lecturer, UK Centre for Tobacco Control Studies,

University of Nottingham, United Kingdom

Dr Kgosi Letlape

President of the Africa Medical Association Former President of the World Medical Association
Former Chairman of Council of the South African Medical Association

South Africa

Dr Karl Erik Lund

Research director
Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research,
Oslo,
Norway

Dr Gérard Mathern

Président de l’Institut Rhône-Alpes de Tabacologie
Saint-Chamond,
France

Professor Richard Mattick

NHMRC Principal Research Fellow Immediate Past Director NDARC (2001- 2009)
National Drug and Alcohol Research Centre (NDARC)

Faculty of Medicine
The University of New South Wales, Australia

Professor Ann McNeill

Professor of Tobacco Addiction
Deputy Director, UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies
National Addiction Centre
Institute of Psychiatry
King’s College London,
United Kingdom

Dr Hayden McRobbie

Reader in Public Health Interventions, Wolfson Institute of Preventive Medicine, Queen Mary University of London, United Kingdom

Dr Anders Milton

Former President of the Swedish Red Cross
Former President and Secretary of the Swedish Medical Association

Former Chairman of the World Medical Association
Owner & Principal Milton Consulting, Sweden

Professor Marcus Munafò

Professor of Biological Psychology
MRC Integrative Epidemiology Unit at the University of Bristol
UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies
School of Experimental Psychology University of Bristol,
United Kingdom

Professor David Nutt

Chair of the Independent Scientific Committee on Drugs (UK) Edmund J Safra Professor of Neuropsychopharmacology

Head of the Department of Neuropsychopharmacology and Molecular Imaging
Imperial College London,
United Kingdom

Dr Gaston Ostiguy

Professeur agrégé
Directeur de la Clinique de cessation tabagique
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
Institut thoracique de Montréal, Canada

Professor Riccardo Polosa

Director of the Institute for Internal Medicine and Clinical Immunology, University of Catania, Italy.

Dr Lars Ramström

Director
Institute for Tobacco Studies Täby,
Sweden

Dr Martin Raw

Special Lecturer
UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies
Division of Epidemiology and Public Health University of Nottingham,
United Kingdom

Professor Andrzej Sobczak

Department of General and Inorganic Chemistry,
Faculty of Pharmacy and Laboratory Medicine,

Medical University of Silesia, Katowice, Poland
Institute of Occupational Medicine and Environmental Health

Sosnowiec, Poland

Professor Gerry Stimson

Emeritus Professor, Imperial College London;
Visiting Professor, London School of Hygiene and Tropical Medicine United Kingdom

Professor Tim Stockwell

Director, Centre for Addictions Research of BC
Professor, Department of Psychology University of Victoria, British Columbia, Canada

Professor David Sweanor

Adjunct Professor, Faculty of Law, University of Ottawa
Special Lecturer, Division of Epidemiology and Public Health,

University of Nottingham, United Kingdom

Professor Umberto Tirelli

Director Department of Medical Oncology National Cancer Institute of Aviano
Italy

Professor Umberto Veronesi

Scientific Director
IEO Istituto Europeo di Oncologia Former Minister of Health,
Italy

Professor Kenneth Warner

Avedis Donabedian Distinguished University Professor of Public Health Professor, Health Management & Policy School of Public Health

University of Michigan United States of America

Letter to WHO Margaret Chan 2014   Highlighted MargaretChan 26 may 2014

Letter to Swedens Minister of Health 2013      MariaLarssonBrevHighlighted
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s