KI kallar episkt etiskt haveri för medicinsk kontrovers

En bild säger mer än tusen ord, eller som i detta fall, båda samtidigt.

Detta är svaret från nye (hen, är det då nye eller nya rektorn, hmmm?) rektorn på Karolinska Institutet, med anledning av framförd allvarlig kritik. Kritiken gäller att tobaksforskningen inom KI på 45 år har underlåtit att kvantifiera hur stor riskminskningen är av snus jämfört med rökning, inom ett 5% intervall. Till och med ett 10% intervall hade i och för sig räckt utmärkt för att Sverige 2016 skulle haft en radikalt annorlunda tobakspolitik jämfört med idag.

Ett ytterligare mycket rimligt antagande är att även EU, USA och resten av världen haft en radikalt annorlunda tobakspolitik om de relativa riskerna mellan olika tobaksformer vore allmänt kända. Sverige kommer knappast att kunna undgå ansvar för att ett skifte mot lågriskprodukter försenats med nästan ett halvt århundrade. Särskilt som WHO beräknar dödsfallen av rökning detta århundrade till uppåt en miljard.

90%, 95%, 98% eller 99,6% (99,6 är från Wickholm, 2005, KI samt tandläkartidningen) skadereduktion och riskreduktion av snus är absolut inte en medicinsk kontrovers, det är en uttalat medicinsk-etisk kontrovers och inget annat.

Uppenbarligen anser brevskrivaren att det fortsatt är rimligt att rökare, snusare och icke-tobaksbrukare inte skall få information om att snusbruk är ett 95% (minst) mindre farligt bruk jämfört med cigarettrökning. Uppenbarligen med förklaringen att då kommer andra åtgärder att fortsatt framstå som bättre och mer effektiva.

Det är knappast en medicinsk kontrovers.

JPG Brev till Atakan Befrits 2016 03 15 kopia

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s